Magántőke és kockázati tőke

 

A kockázati- és magántőke olyan alternatív vállalatfinanszírozási forma, amely  alkalmas  arra, hogy tőkefinanszírozáson keresztül segítse elő vállalkozások növekedését. Ezen típusú finanszírozások üzletrész, illetőleg részvényhányad megszerzésén keresztül valósulnak meg.

A magántőke bevonása lehetőséget teremt a céltársaság tulajdonosainak, hogy üzleti kockázataikat megosszák a kockázati- és magántőke befektetőkkel, amit egyébként nem tehetnének meg ilyen mértékben más, standardizált, az adott vállalat egyedi igényeit kevésbé figyelembe vevő megtérítendő pénzügyi forrásoknál (pl. banki hitel, pénzügyi lízing).

A kockázati és magántőke működési sajátosságai, befektetőinek elvárásai miatt egyrészt több éves, jellemzően 5+ éves időtávú befektetési célpontokat keres, valamint biztosít stratégiai partnerséget az adott vállalkozások számára. Másrészt olyan gyors növekedésre vagy terjeszkedésre képes, fejlődési és növekedési szakaszban lévő üzleti vállalkozásoknak is nyújt vállalatfinanszírozási megoldást, amelyek jelentős része alacsony eszközellátottság, újszerű/innovatív, viszont piaci oldalról még nem bizonyított megoldásai miatt gyenge hitelfelvevő képességgel rendelkeznek. A kockázati- és magántőke a pénzügyi forrásnyújtáson túl egyfajta tudástranszfert is kínálhat, amely elsősorban a pénzügyi döntéshozatal, a piac elemzése, a termék vagy szolgáltatás fejlesztése során, továbbá a stratégiai fontosságú döntések meghozatalában hasznosulhat.

 

Céltársaságok

A növekedési szakaszban lévő vállalkozások finanszírozása közepesen nagy kockázatot jelent a kockázati tőkebefektetők számára. Ilyen társaságnak már vannak élő vevőkapcsolatai, termékköre kialakult, kiforrt munkaszervezettel rendelkezik, historikus pénzügyi adatai megismerhetőek. A tőkebefektetés ebben a körben elsősorban új piacon való megjelenést, további technológia és termékfejlesztést, az üzletkör bővítését segíti elő.

A növekedési szakaszban lévő cégek tőkeigény általában jelentősebb, a kockázati, illetve magántőke befektetés jellemzően összekapcsolódik egyéb finanszírozási formákkal is. 

A korai életciklusban lévő és az induló vállalkozásokba való tőkebefektetés elsődleges mozgatórugója a versenyképes ötlet megléte, amely lehet például egy ígéretes termék- vagy technológia prototípus, esetleg kutatási eredmény. A korai fázisú társaságok kiemelten kockázatosak, ugyanakkor ez a kör lehet képes a legnagyobb ütemű bővülést felmutatni egyedi értékajánlatával, hatékonyan belépni a piacra, és viszonylag rövid idő alatt kiemelkedő pénzügyi eredményeket elérni versenyképes működési modelljére alapozva.

 

Befektetési fókuszaink

Alapkezelőként mindenekelőtt olyan vállalkozásokba való befektetések megvalósítására törekszünk, ahol a szakmai és üzleti múlt garancia lehet a további fejlődésre, a növekedési potenciál jelentősnek és tartósnak ígérkezik. Célunk még sajátos helyzetben lévő, induló projektcégek finanszírozása is, ahol reményteljes innovációs folyamatok zajlanak, esetleg egyedi termékeket, szolgáltatásokat kínálnak.

Növekedési szakaszban lévő vállalkozások számára nyújtott tőkebefektetéseink fő célja, hogy az Alap elősegítse az adott gazdasági társaság üzleti kiteljesedését, általános értékteremtését. A korai fejlődési szakaszban lévő innovatív cégek tekintetében a vállalkozások innovációs folyamatainak sikeres lezárásához, kapacitásainak kiépítéséhez, új termékek piaci bevezetéséhez, pozicionálásához kívánunk hozzájárulni.

Befektetéseinket elsődlegesen az energetikai, az informatikai és szolgáltatóipari szektor szereplői között keressük.

 

Exit

Magántőke befektetéseinket hosszú távra tervezzük. A kiszállásra, vagyis a megszerzett tulajdonrész értékesítésére terveink szerint leghamarabb 5 évet követően kerül sor (exit). Lehetséges vevőink közé elsősorban a szakmai befektetőket, másodsorban a társaságok menedzsmentjét, vagy másodlagos kockázati és magántőke befektetőket soroljuk.

 

Hozam

Befektetéseink hozamát főképpen a tulajdonrészek eladásának árfolyamnyereségén keresztül tervezzük realizálni. Ezen túl a céltársaságok által fizetett osztalék, esetlegesen nyújtott kölcsön kamata, illetve stratégiai, üzleti tanácsadási díja is növelheti a megtérülést.