Ingatlan Alap Magyarország bemutató

A különböző befektetési alapok – köztük az ingatlanalapok – Magyarországon az utóbbi években látványos fejlődésen mentek keresztül, köszönhetően ezek szigorú törvényi szabályozásának, ami alapján a befektetők számára egy transzparens befektetési formának bizonyultak. Az ingatlanalap, mint az ingatlanbefektetés lehetséges intézményi formája reális alternatívát nyújthatott és nyújt mind a mai napig az előbb említett törvényi szabályozás és a számszerűsíthető adózási előnyök okánál fogva. 

A befektetési alapokra és alapkezelőkre érvényes átfogó törvényi szabályozás eredményeként mind az alapok, mind az alapkezelő működése az egyéb pénzügyi intézményekkel összehasonlítva sokkal áttekinthetőbb és ellenőrizhetőbb. A befektetések biztonságát az alapok estében egyedülálló, szigorúan szabályozott intézményrendszer garantálja. Ennek lényege, hogy az egyes főbb feladatok különböző intézmények között vannak megosztva, amelyek ezáltal egymást is folyamatosan ellenőrzik a befektetések nyomon követhetőségének, kontrolljának, nagyfokú biztonságának megteremtése érdekében.

A befektetők a szilárd intézményi háttér mellett a törvényi előírások által megkövetelt folyamatos és transzparens információszolgáltatás alapján követhetik nyomon a befektetésük alakulását. Az alapok működéséről és teljesítményéről a befektetők a részletes törvényi szabályozás által előírt éves, féléves beszámolók mellett havi rendszerességgel kapnak információt az alapot kezelő alapkezelőktől. Az akár havi rendszerességű jelentések mellett az alapkezelők törvényileg kötelezettek az alapok teljes és egy jegyre jutó nettó eszközértékének legalább havi közzétételére a befektetők felé. A befektetők számára elérhető információk megbízhatóságát fokozza az alapkezelőktől függetlenül tevékenykedő letétkezelők folyamatos felügyeleti szerepe, aminek köszönhetően az alap működésének minden elemének a folytonos törvényességi felügyelete biztosított.

A biztos és széles körű szabályozói háttér mellett az ingatlanalapok elterjedését számos a csak az ingatlanalapok működésével elérhető gazdasági előny is indokolja. Jelenleg Magyarországon az állam az alapokat érintő adózási rendszeren keresztül nyújt preferenciákat ennek a befektetési formának elterjedése érdekében. A normál ingatlanbefektetésekhez képest az adóelőnyök 3 formája létezik, amelyek előnyösebbé teszik az ingatlanbefektetések ingatlanalap keretein belül történő végrehajtását:

  1. társasági adó előny: a Magyarországon nyilvántartásba vett ingatlanalap nem alanya a társasági adónak így a befektetéseken realizált hozam alapján nem kell a 9% mértékű társasági adót megfizetnie
  2. iparűzési adó előny: a Magyarországon nyilvántartásba vett ingatlanalap nem alanya a helyi önkormányzatok által kivetett iparűzési adónak, melynek eredményeként egy normál vállalkozáshoz képest az éves korrigált árbevétel alapján maximum 2% megtakarítás lehetséges
  3. vagyonszerzési illeték: a vagyon elemek megszerzésére kirótt állami illeték mértéke 2%, szemben az egyéb vállalkozások által fizetendő általános 4%-os mértékkel.

Mint látható mind egyszeri, mind folyamatos számszerűsíthető előnyök érhetőek el Magyarországon az ingatlanalapon keresztül végrehajtott ingatlan tranzakciókhoz kapcsolódó adók tekintetében.

Az előbbiekben felvázoltak alapján a kedvező magyarországi ingatlanbefektetési környezetben 2 fontos érv szól amellett, hogy egy a magyarországi lehetőségeket kihasználni szándékozó befektető miért az ingatlanalapon keresztüli befektetést válassza:

  1. szabályozott környezet, mely biztonságot nyújt a befektetőknek
  2. adózási előnyök, melynek köszönhetően maximalizálni lehet a hozamokat a befektetéseken.

Szeretnénk a leendő partnereinknek ezeket az előnyöket elérhetővé tenni és emiatt ajánljuk a figyelmükbe a CAPSTONE Befektetési Alapkezelő Zrt. szolgáltatásait. Az Alapkezelő egy magyarországi bejegyzésű alapkezelő vállalkozás, mely hivatalosan közreműködhet befektetési alapok létrehozásában és működtetésében a magyar jogszabályoknak megfelelően. A lehetséges partnereink teljes mértékben élvezhetik a fentebb leírt speciális előnyöket, melyeket egy ingatlanalap nyújthat a befektetői számára.